۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
   
 
خط مشي كيفيت  
 
 

 خط مشی

                           ((کیفیت،ایمنی،بهداشت و محیط زیست))           کد سند:QP

تاریخ بازنگری:97/02/02

شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن با رسالت ارائه خدمات مهندسي مشاور به سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی ،جامعه مهندسین و سایر ارگانها خط مشی زیر را دنبال می نماید.

 

1-    مشارکت متعهدانه در طرح های عمرانی و فنی کشور بالاخص در پروژ های مطالعاتی

2-   مشارکت فعال در تحقق خصوصی سازی پروژه های عمرانی در حیطه وظایف مهندس مشاور

3-  افزایش رضایت مندی کارفرمایان از طرق افزایش کیفیت خدمات و انجام به موقع تعهدات

4-   کاهش ریسک ها و مخاطرات بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی به کم ترین حد ممکن

5-   رعایت کامل الزامات قانونی  و مقررات دولتی مرتبط با مدیریت کیفیت  و الزامات IMS , HSE

6-   ارتقاء سطح علمی و توانمندی کارکنان از طریق آموزش های مداوم  و بازدیدهای علمی

7-   تلاش در جهت افزایش رضایت مندی کارکنان و حفظ نیروهای سازمانی و افزایش بهروری  و توسعه همه جانبه منابع انسانی و مشارکت موثر آنها در کسب اهداف کیفی شرکت

8-  رشد  و توسعه توامندیهای مالی و فنی شرکت

 

 

مديرعامل، كليه مدیران و كاركنان شركت خود را متعهد می‌دانند تا در جهت رسيدن به اهداف فوق تلاش نموده و ضمن اجراي كامل و مستمر سيستم HSE و IMS در جهت بهبود و ارتقاء سطح فعالیت های شرکت  گام بردارند.

اين خط مشی بري اطمينان از تداوم تناسب آن هر سال یک‌بار مورد بازنگري قرار می‌گیرد. 

 

 خط مشی

                           ((کیفیت،ایمنی،بهداشت و محیط زیست))           کد سند:QP

تاریخ بازنگری:97/02/02

شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن با رسالت ارائه خدمات مهندسي مشاور به سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی ،جامعه مهندسین و سایر ارگانها خط مشی زیر را دنبال می نماید.

 

1-    مشارکت متعهدانه در طرح های عمرانی و فنی کشور بالاخص در پروژ های مطالعاتی

2-   مشارکت فعال در تحقق خصوصی سازی پروژه های عمرانی در حیطه وظایف مهندس مشاور

3-  افزایش رضایت مندی کارفرمایان از طرق افزایش کیفیت خدمات و انجام به موقع تعهدات

4-   کاهش ریسک ها و مخاطرات بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی به کم ترین حد ممکن

5-   رعایت کامل الزامات قانونی  و مقررات دولتی مرتبط با مدیریت کیفیت  و الزامات IMS , HSE

6-   ارتقاء سطح علمی و توانمندی کارکنان از طریق آموزش های مداوم  و بازدیدهای علمی

7-   تلاش در جهت افزایش رضایت مندی کارکنان و حفظ نیروهای سازمانی و افزایش بهروری  و توسعه همه جانبه منابع انسانی و مشارکت موثر آنها در کسب اهداف کیفی شرکت

8-  رشد  و توسعه توامندیهای مالی و فنی شرکت

 

 

مديرعامل، كليه مدیران و كاركنان شركت خود را متعهد می‌دانند تا در جهت رسيدن به اهداف فوق تلاش نموده و ضمن اجراي كامل و مستمر سيستم HSE و IMS در جهت بهبود و ارتقاء سطح فعالیت های شرکت  گام بردارند.

اين خط مشی بري اطمينان از تداوم تناسب آن هر سال یک‌بار مورد بازنگري قرار می‌گیرد. 

 

 
 

     
 
 
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهاب ثامن می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک