۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
   
 
معرفي بخش آب و فاضلاب  
 
 

فعالیت رسمی بخش تاسیسات آب و فاضلاب در دو بخش مطالعات و نظارت از سال 1378 پایه گذاری گردید. جذب نیروهای توانمند، متعهد و متخصص از همان ابتدا با هدف انجام پروژه ها در کمال کیفیت و دقت در سر لوحه کار قرار گرفت. در بخش مطالعات  پروژه های مختلف نظیرمطالعات مراحل مختلف آبرسانی، شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، مجتمع های آبرسانی، دفع و جمع آوری آب های سطحی، جداسازی آب شرب از غیر شرب فضای سبزشهری، ارتقاء کیفیت آب شرب و طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب، انجام و یا در دست انجام قراردارد.

این مهندسين مشاور از سال 1379 پس از تجهيز امكانات نرم افزاري و سخت افزاري و تهيه و تدارك پرسنل و ايجاد تيم هاي پشتيباني لازم، وارد عرصه نظارت پروژه فاضلاب مشهد گرديد. با توجه به احداث خطوط جمع آوري و انتقال فاضلاب در سطح شهر مشهد و ضرورت نصب انشعاب به منظور بهره برداري از خطوط مزبور، اين مهندسين مشاور بعنوان اولين دستگاه نظارت پروژه هاي انشعابات،  متولي اصلي كنترل و نظارت بر حسن اجراي عمليات نصب انشعابات قرار گرفت. اين مشاور در قالب عقد قراردادهاي نظارتي مختلف حد فاصل سالهاي 1379 تاكنون  نسبت به انجام وظايف نظارتي برابر شرح وظايف مصوب و نيز ابلاغي از طرف كارفرما، در سطح كلان شهر مشهد اقدام نمود. از سال 1385 بنا به پيشنهاد كارفرما (شركت آب و فاضلاب مشهد) ،پس از پيگيري و عقد قراردادهاي لازمه، اين مشاور در زمينه نظارت بر پروژه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب فعاليت خود را آغاز نمود.

به اذعان كارفرما يان  عملكرد اين مشاور در ردة بالا مورد پذيرش بوده است، كه اين امر با توجه به اينكه در سايه صرفه جويي هزينه هاي نظارتي تحقق يافته است، مورد توجه و نظر كارفرما قرار گرفته است.با توجه به ايجاد بسترها و زير ساختهاي ايجاد شده با تكيه بر تجربيات 10 ساله بدست آمده در ارائه خدمات فاز 3 بخش مديريت اجرا و نظارت، اين مشاور پتانسيل و آمادگي بسط و توسعه فعاليتهاي نظارتي خود را در زمينه خطوط جمع آوري و انتقال فاضلاب و نيز ساير پروژه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب دارد، كه قطعاً در صورت اعتماد و احاله امور نظارتي پروژه ها، اهداف و نظرات مساعد كارفرمايان محترم تأمين خواهد گرديد.

 

فعالیت رسمی بخش تاسیسات آب و فاضلاب در دو بخش مطالعات و نظارت از سال 1378 پایه گذاری گردید. جذب نیروهای توانمند، متعهد و متخصص از همان ابتدا با هدف انجام پروژه ها در کمال کیفیت و دقت در سر لوحه کار قرار گرفت. در بخش مطالعات  پروژه های مختلف نظیرمطالعات مراحل مختلف آبرسانی، شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، مجتمع های آبرسانی، دفع و جمع آوری آب های سطحی، جداسازی آب شرب از غیر شرب فضای سبزشهری، ارتقاء کیفیت آب شرب و طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب، انجام و یا در دست انجام قراردارد.

این مهندسين مشاور از سال 1379 پس از تجهيز امكانات نرم افزاري و سخت افزاري و تهيه و تدارك پرسنل و ايجاد تيم هاي پشتيباني لازم، وارد عرصه نظارت پروژه فاضلاب مشهد گرديد. با توجه به احداث خطوط جمع آوري و انتقال فاضلاب در سطح شهر مشهد و ضرورت نصب انشعاب به منظور بهره برداري از خطوط مزبور، اين مهندسين مشاور بعنوان اولين دستگاه نظارت پروژه هاي انشعابات،  متولي اصلي كنترل و نظارت بر حسن اجراي عمليات نصب انشعابات قرار گرفت. اين مشاور در قالب عقد قراردادهاي نظارتي مختلف حد فاصل سالهاي 1379 تاكنون  نسبت به انجام وظايف نظارتي برابر شرح وظايف مصوب و نيز ابلاغي از طرف كارفرما، در سطح كلان شهر مشهد اقدام نمود. از سال 1385 بنا به پيشنهاد كارفرما (شركت آب و فاضلاب مشهد) ،پس از پيگيري و عقد قراردادهاي لازمه، اين مشاور در زمينه نظارت بر پروژه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب فعاليت خود را آغاز نمود.

به اذعان كارفرما يان  عملكرد اين مشاور در ردة بالا مورد پذيرش بوده است، كه اين امر با توجه به اينكه در سايه صرفه جويي هزينه هاي نظارتي تحقق يافته است، مورد توجه و نظر كارفرما قرار گرفته است.با توجه به ايجاد بسترها و زير ساختهاي ايجاد شده با تكيه بر تجربيات 10 ساله بدست آمده در ارائه خدمات فاز 3 بخش مديريت اجرا و نظارت، اين مشاور پتانسيل و آمادگي بسط و توسعه فعاليتهاي نظارتي خود را در زمينه خطوط جمع آوري و انتقال فاضلاب و نيز ساير پروژه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب دارد، كه قطعاً در صورت اعتماد و احاله امور نظارتي پروژه ها، اهداف و نظرات مساعد كارفرمايان محترم تأمين خواهد گرديد.

 

 
 

     
 
 
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهاب ثامن می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک