۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
   
 
معرفي بخش بازرسي فني  
 
 

مطابق استاندارد ايزو 8402 بازرسي فعاليتي همچون اندازه گيري، آزمايش، آزمون يا سنجش يك يا چند ويژگي از يك نهاد يا entity و مقايسه نتايج با الزامات مشخص شده است تا در نهايت بتوان از انطباق هر يك از ویژگی‌ها اطمينان يافت. در اين تعريف entity را می‌توان يك فعاليت يا فرايند، محصول، سازمان، سيستم يا يك شخص و يا تركيبي از آن‌ها دانست.تعريف ديگري از بازرسي در استاندارد ايزو 9000 بدين صورت عنوان شده است: ارزيابي انطباق از طريق مشاهده و قضاوت و در صورت مقتضي همراه با اندازه گيري، تست يا مقايسه با شاخص می‌باشد.

بازرسي فني با ارائه روش‌هاي سيستماتيك، دلائل معيوب شدن يك دستگاه يا قطعه را مشخص مي‌كند و با ارائه دستورات مناسب، امكان بهره‌برداري بهينه از دستگاه را فراهم مي‌آورد. در صنايعي كه به توليد قطعات و ماشين‌آلات با كاربردهاي صنعتي و غیرصنعتی مي‌پردازند و يا صنايع توليد ورق‌ها يا شمش‌‍‌هاي فلزي، نقش يك مشاور بازرسي فني علاوه بر نظارت بر دستگاه‌ها، كنترل كيفي محصولات توليدي نيز مي‌باشد تا محصولات مطابق با استانداردهاي لازم باشند. در اكثر صنايع عظيم در سطح دنيا خصوصاً صنايع نفت و گاز و آب و فاضلاب، مشاور بازرسی فني از لحظه طراحي دستگاه تا پايان كليه مراحل ساخت و نصب آن، ناظر مي‌باشد و بدين ترتيب بديهي است كه بايد شناخت كافي از تمامي اجزاء دستگاه‌ها، وظيفه آن‌ها و استانداردهاي مربوط به آن‌ها داشته باشد.

از ديگر وظایف يك مشاور بازرسي فني موفق، آگاهي از فن‌آوري روز و ارتباط مستمر و مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي جهت تقويت بنيه علمي لازم براي كار مي‌باشد. مشاور بازرسي فني بايد همواره استانداردها و مسائل مربوط به دستگاه‌ها را مطالعه و مرور نمايد تا بتواند به خوبی نقش خود را به عنوان پزشكي مجرب و كارآزموده براي دستگاه‍‌ها ايفا نمايد.

همچنين بايد دقت و توجه ويژه‌اي به جمع‌آوري كليه مدارك مربوط به دستگاه‌ها، اعم از نقشه‌ها، گواهينامه‌ها، اسناد و سوابق فني داشته باشد. مشاور بازرسي فني می‌بایست اشراف كامل بر انواع عيوب و نيز روش‌هاي شناخت آن‌ها اعم از روش‌های مخرب و آزمايشگاهي يا روش‌های غير مخرب و حين عملياتي داشته باشد تا بتواند سلامت يا نقص يك دستگاه را تعيين نمايد و نقاط ضعف هر قطعه يا ماشين را پيش از آنكه توليد خطرات جاني و مالي رفع

نمايد. از ديگر وظايف مشاور بازرسي فني می‌توان به مشخص كردن ميزان فرسودگي دستگاه‌ها به منظور پيش‌‍‌بيني عمر مجاز دستگاه و نيز برآورد ميزان وسايل يدكي مورد نياز، جنس و ابعاد آن‌ها و سفارش به موقع براي خريد يا تعويض آن‌ها اشاره نمود. همچنين كاهش زمان تعطيلي دستگاه‌‍‌ها جهت تعميرات اساسي و نيز حفظ ايمني تأسيسات بر عهده مشاور بازرسي فني می‌باشد. ذكر اين نكته ضروری ست كه مشاور بازرسي فني می‌بایست علاوه بر آشنايي با چرخه‌هاي عمليات (Operations) و فرآيندهاي دستگاه‌ها (Processes)، مواد و مصالح (Materials) به كار رفته در ساختمان دستگاه‌ها و خواص آن‌ها را نيز بشناسد و بر ساختار و ويژگي‌هاي مكانيكي دستگاه‌ها نيز وقوف كامل داشته باشد.

شرکت مهندسين مشاور مهاب ثامن با هدف نيل به اهداف فوق بخش بازرسي فني خود را راه‌اندازي نموده تا به هر نحو ممکن زمينه‌ساز تأثيرگذاري مفيد بر پروژه‌هاي مختلف در دست انجام از لحاظ کيفيت توليد و اجرا در سطح کشور باشد.

 

 

<صفحه قبل          صفحه بعد>

 

مطابق استاندارد ايزو 8402 بازرسي فعاليتي همچون اندازه گيري، آزمايش، آزمون يا سنجش يك يا چند ويژگي از يك نهاد يا entity و مقايسه نتايج با الزامات مشخص شده است تا در نهايت بتوان از انطباق هر يك از ویژگی‌ها اطمينان يافت. در اين تعريف entity را می‌توان يك فعاليت يا فرايند، محصول، سازمان، سيستم يا يك شخص و يا تركيبي از آن‌ها دانست.تعريف ديگري از بازرسي در استاندارد ايزو 9000 بدين صورت عنوان شده است: ارزيابي انطباق از طريق مشاهده و قضاوت و در صورت مقتضي همراه با اندازه گيري، تست يا مقايسه با شاخص می‌باشد.

بازرسي فني با ارائه روش‌هاي سيستماتيك، دلائل معيوب شدن يك دستگاه يا قطعه را مشخص مي‌كند و با ارائه دستورات مناسب، امكان بهره‌برداري بهينه از دستگاه را فراهم مي‌آورد. در صنايعي كه به توليد قطعات و ماشين‌آلات با كاربردهاي صنعتي و غیرصنعتی مي‌پردازند و يا صنايع توليد ورق‌ها يا شمش‌‍‌هاي فلزي، نقش يك مشاور بازرسي فني علاوه بر نظارت بر دستگاه‌ها، كنترل كيفي محصولات توليدي نيز مي‌باشد تا محصولات مطابق با استانداردهاي لازم باشند. در اكثر صنايع عظيم در سطح دنيا خصوصاً صنايع نفت و گاز و آب و فاضلاب، مشاور بازرسی فني از لحظه طراحي دستگاه تا پايان كليه مراحل ساخت و نصب آن، ناظر مي‌باشد و بدين ترتيب بديهي است كه بايد شناخت كافي از تمامي اجزاء دستگاه‌ها، وظيفه آن‌ها و استانداردهاي مربوط به آن‌ها داشته باشد.

از ديگر وظایف يك مشاور بازرسي فني موفق، آگاهي از فن‌آوري روز و ارتباط مستمر و مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي جهت تقويت بنيه علمي لازم براي كار مي‌باشد. مشاور بازرسي فني بايد همواره استانداردها و مسائل مربوط به دستگاه‌ها را مطالعه و مرور نمايد تا بتواند به خوبی نقش خود را به عنوان پزشكي مجرب و كارآزموده براي دستگاه‍‌ها ايفا نمايد.

همچنين بايد دقت و توجه ويژه‌اي به جمع‌آوري كليه مدارك مربوط به دستگاه‌ها، اعم از نقشه‌ها، گواهينامه‌ها، اسناد و سوابق فني داشته باشد. مشاور بازرسي فني می‌بایست اشراف كامل بر انواع عيوب و نيز روش‌هاي شناخت آن‌ها اعم از روش‌های مخرب و آزمايشگاهي يا روش‌های غير مخرب و حين عملياتي داشته باشد تا بتواند سلامت يا نقص يك دستگاه را تعيين نمايد و نقاط ضعف هر قطعه يا ماشين را پيش از آنكه توليد خطرات جاني و مالي رفع

نمايد. از ديگر وظايف مشاور بازرسي فني می‌توان به مشخص كردن ميزان فرسودگي دستگاه‌ها به منظور پيش‌‍‌بيني عمر مجاز دستگاه و نيز برآورد ميزان وسايل يدكي مورد نياز، جنس و ابعاد آن‌ها و سفارش به موقع براي خريد يا تعويض آن‌ها اشاره نمود. همچنين كاهش زمان تعطيلي دستگاه‌‍‌ها جهت تعميرات اساسي و نيز حفظ ايمني تأسيسات بر عهده مشاور بازرسي فني می‌باشد. ذكر اين نكته ضروری ست كه مشاور بازرسي فني می‌بایست علاوه بر آشنايي با چرخه‌هاي عمليات (Operations) و فرآيندهاي دستگاه‌ها (Processes)، مواد و مصالح (Materials) به كار رفته در ساختمان دستگاه‌ها و خواص آن‌ها را نيز بشناسد و بر ساختار و ويژگي‌هاي مكانيكي دستگاه‌ها نيز وقوف كامل داشته باشد.

شرکت مهندسين مشاور مهاب ثامن با هدف نيل به اهداف فوق بخش بازرسي فني خود را راه‌اندازي نموده تا به هر نحو ممکن زمينه‌ساز تأثيرگذاري مفيد بر پروژه‌هاي مختلف در دست انجام از لحاظ کيفيت توليد و اجرا در سطح کشور باشد.

 

 

<صفحه قبل          صفحه بعد>

 

 
 

     
 
 
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهاب ثامن می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک