۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
   
 
ایست گواهینامه های اخذ شده  
 
 

 لیست گواهینامه های شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن

1-گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان

2-گواهینامه عضویت و رتبه بندی  شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

3-پروانه بازرسی در سطح استان خراسان رضوی

4-گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

5- گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران

6-گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی

7-گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

8-گواینامه تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ،پشتیبانی

9-گواهینامه عضویت در کنفدراسیون مشاورین کشورهای اسلامی

10-گواهینامه سیستم مدیریت HSE مبتنی بر نظامنامه HSE وزارت نفت ایران از شرکت توف نورد آلمان

11-گواهینامه سیستم مدیریت  کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان

12-گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست مبتی بر ISO 14001:2015 از شرکت الاینس کانادا

13-گواهینامه سیستم ایمنی وبهداشت محیط کار متنی بر OHSAS18001:2007 شرکت الاینس کانادا

14-گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 از شرکت الاینس کانادا

15-گواهینامه سیستم IMS  از شرکت الاینس کانادا

 

 لیست گواهینامه های شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن

1-گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان

2-گواهینامه عضویت و رتبه بندی  شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

3-پروانه بازرسی در سطح استان خراسان رضوی

4-گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

5- گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران

6-گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی

7-گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

8-گواینامه تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ،پشتیبانی

9-گواهینامه عضویت در کنفدراسیون مشاورین کشورهای اسلامی

10-گواهینامه سیستم مدیریت HSE مبتنی بر نظامنامه HSE وزارت نفت ایران از شرکت توف نورد آلمان

11-گواهینامه سیستم مدیریت  کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان

12-گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست مبتی بر ISO 14001:2015 از شرکت الاینس کانادا

13-گواهینامه سیستم ایمنی وبهداشت محیط کار متنی بر OHSAS18001:2007 شرکت الاینس کانادا

14-گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 از شرکت الاینس کانادا

15-گواهینامه سیستم IMS  از شرکت الاینس کانادا

 

 
 

     
 
 
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهاب ثامن می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک